Dramatrekanten – er du offer, krænker eller frelser?

Tilbage

Den psykologiske model ’dramatrekanten’ med offer, krænker og frelser er god at kende til, for vi havner alle i den ene eller anden rolle af og til – og når vi kender rollerne, har vi nemmere ved at træde ud af dem igen. @camille_namaste og jeg taler om dramatrekanten i episode 11, 12 og 13 af podcasten ’Konflikter & Kærlighed’, som du kan høre alle de steder, du normalt finder dine podcasts.

Uanset om vi ryger ind i rollen som offer, krænker eller frelser, kommer vi til at træde ud af vores egen power, og det forhindrer os i at gøre det, vi drømmer om i livet.

Dramatrekanten er en psykologisk model med tre arketyper, som vi alle kan komme til at påtage os, både i relation til andre, men også i relation til os selv. De er alle kendetegnet ved, at vi kommer til at træde ud af vores egen power, og vi får svært ved at skabe det, vi ønsker i vores liv. Vi vender simpelthen energien over på andre i stedet for ind mod os selv, og det holder os tilbage i livet.

Offeret
Hvis det er rollen som offer, du er kommet til at træde ind i, havner du typisk i en form for tilstand, hvor det altid er andres skyld, hvis noget ikke fungerer for dig. ’Det kan jeg ikke, for jeg har de og de omstændigheder, og det er synd for mig’- følelsen. Vi skal selvfølgelig ikke negligere, når der er sket noget lort i vores liv, og nogle gange skal vi også have lov at søbe lidt i offerrollen. Men på et tidspunkt er vi nødt til at træde ud af den igen og tage ansvar for vores eget liv – ellers bliver vi jo hængende!
Når vi er i offerrollen, er vi ret ’powerless’, og vi kan ikke rigtigt finde ud af at komme videre med vores liv. Som udgangspunkt har vi alle muligheder for at bevæge os i lige den retning, vi gerne vil gå i vores liv – uanset hvor nederen omstændigheder vi har – men når vi sidder fast i offerrollen, får vi rigtigt svært ved det.

Vi kan, hvad vi vil med vores liv, hvis vi virkelig arbejder for det. Men hvis vi sidder fast i rollen som offer, bliver det svært at komme videre og gøre noget andet med sit liv.

Krænkeren
Hvis det er rollen som krænker, du er kommet til at træde ind i, kan du blive meget bebrejdende, skælde og skamme ud. Krænkeren har ofte fokus på at give skylden til nogen – hvis ikke andre, så sig selv. Men det der sker, når vi er så optagede af at blive gale på andre, er, at vi flytter os fra os selv. Vi vender blikket udad mod andre i stedet for at vende det ind mod os selv, og det bliver næsten umuligt for os at se andre veje ud af den situation, vi er havnet i. Præcis som med rollen som offer, fjerner vi energien fra os selv og putter den over på andre, så vi ikke får udlevet vores egne drømme eller livsmission.

Vi kan blive meget voldsomme i vores udtryk og hårde mod andre, når vi havner i rollen som krænker. Det fjerner al energien fra os selv, så vi ikke får udlevet vores egne drømme.

Frelseren
Frelseren, som jeg ofte også kalder ’pleaseren’, har det med at tage overansvar. Man kan ikke lide, at nogen er kede af det, så man prøver hele tiden at gøre dem glade. Men det, der tit sker, når vi havner i frelserrollen, er, at vi kommer til at overskride vores egne grænser. Vi kommer til at gøre alt for meget for alle andre og alt for lidt for os selv. Men vi kan ikke være noget for andre, når vi ikke kan være noget for os selv. Hvis vi bliver ved med at give af en kop, der ikke er fyldt, dræner vi os selv. Det er fantastisk at give til andre og gøre noget fra andre, men det skal gerne være en kærlig gestus og ikke noget, vi kun gør, fordi vi er bange for, at andre ikke kan lide os, hvis vi ikke gør det.

Det er svært at være noget for andre, hvis man ikke også er noget for sig selv, men frelseren vil så gerne gøre alle glade. I sidste ende dræner vi os selv for energi og glæde.

Ud af dramatrekanten
Det, der tit sker inde i dramatrekanten, er, at rollerne skifter. Hvis man har været i frelserrollen i lang tid, hvor man har givet og givet, så risikerer man at blive skidesur, hvis man aldrig får noget tilbage – man går hen og bliver krænkeren, der bebrejder alt og alle, eller offeret, der har ondt af sig selv. Vi fastholder simpelthen os selv inde i dramaet, hvor vi hele tiden fjerner os fra os selv og ikke kan komme videre. Men når vi til gengæld er bevidste om dramatrekanten, kan vi nemmere træde ud af rollerne og i stedet træde ind i skaberkraften i vores liv.
Nu har du fået en kort introduktion til dramatrekanten, men i afsnit 11, 12 og 13 af podcasten ’Konflikter & Kærlighed’ går @camille_namaste og jeg i dybden med hver rolle, så du får mulighed for at spotte dig selv i rollerne og blive klogere på, hvordan du træder ud af dem. Find dem der, hvor du også finder alle dine andre podcasts.  

share this article

Følg mig på Instagram og
få tips og tricks til hjemmebehandling.